Escola segura

Dades sobre la covid-19 als centres educatius

Hem integrat la visualització de dades de la Traçacovid al web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar tota la informació actualitzada sobre l’evolució de la covid-19 al vostre centre educatiu.

Hemos integrado la visualización de datos de la Traçacovid en la web del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. Puede consultar toda la información actualizada sobre la evolución de la covid-19 en su centro educativo: